Dagsorden og referat fra seneste generalforsamling

Dagsordenen for generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse (På valg er: Aase, Lulu – begge ønsker genvalg)
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen (Ann ønsker genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Valg af suppleant til revisor
 10. Vedtægtsændringer for Fjordquilterne (kræver at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for)
 11. evt.

 

Referat af generalforsamling onsdag d. 26.april 2023

 1. Birthe blev valgt som dirigent og Susanne I som referent.
 2. Formandens beretning v. Lone godkendt.
 3. Regnskab blev godkendt.
  Bemærk at udgift til webhotel (kr. 770,-) kommer på næste regnskabsår, da bilag kom efter regnskabets afslutning.
 4. Indkomne forslag:
  Dansk Patchwork Forening (Gurli) har henvendt sig til Lone vedr. Fjordquilternes evt. medlemskab af foreningen. Medlemskabet er gratis for Fjordquilterne, de skal blot have en kontaktperson. Vi modtager IKKE Kludemagasinet. Vi kan blive bedt om at uddele flyers ved div. arrangementer (f.eks. til medlemmerne + lokale butikker). Vi kan få info på deres hjemmeside, sætte evt. ledige kursus pladser til salg, søge information om undervisere til kurser etc.
  Dansk Patchwork Forening kan forsikre arbejder ved udstillinger.
  Forslaget til medlemskab af Dansk Patchwork Forening blev vedtaget. Susanne Rasmussen er foreningens kontaktperson.
 5. Kontingent på kr. 350,- pr. år fastholdes, ligeledes kursusgebyr.
 6. Både Aase og Lulu blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
 7. Ann blev genvalgt som suppleant.
 8. Vivi blev genvalgt som revisor. 
 9. Annelise blev valgt som revisor suppleant.
 10. Vedtægtsændringer for Fjordquilterne / tilføjelse til vedtægter.
  I tilfælde af at foreningen nedlægges, doneres penge og materialer til Lundebjerggård.
  Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.