Priser

Kontingent pr. år:
Kr. 350, som indbetales på kontonr. 5365 0247100 ved sæsonstart i august.

Kursusafgift v. lørdagsundervisning:
Kr. 50;- pr. deltager pr. gang.

Ikke-medlemmers deltagelse på syaften:
Kr. 25;- pr. gang

Ikke-medlemmers deltagelse i lørdagsundervisning:
Kr. 250;- pr. gang